Monitoring grondwater

Ten behoeve van natuurontwikkeling (vernatting gebied) en in dat verband te verwachten schade door hoge grondwaterstanden aan de opstallen (boerderij) op het naastgelegen perceel, zijn een viertal monitoringspeilbuizen geplaatst. De.

Continue Reading